Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Videogamelokalisatie

Studiegidsnr:2097FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren
John Vanormelingen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak gamelokalisatie worden de studenten eerst en vooral vertrouwd gemaakt met de werking van de sector. Ze maken kennis met de workflow en met de vertaalprocedures- en technieken die worden gebruikt in de gamelokalisatiesector.

Verder bestaat de cursus hoofdzakelijk uit praktijkgerichte colleges. Op basis van bestaande voorbeelden en cases worden verschillende thema's en specifieke moeilijkheden voorgesteld en samen besproken, waarna de studenten zelfstandig aan het werk gaan met vergelijkbare materialen en problemen. Daarna worden de verschillende vertalingen klassikaal besproken, waarbij wordt gekeken welke oplossingen wel en niet werken, en waarom (niet), en worden er verdere strategieën aangereikt. Er zal onder meer worden gewerkt rond de vertaling van schermteksten, gamedialogen, gebruiksinstructies, video's en socialmediacampagnes voor videogames. 
Bij alle opdrachten zal vooral worden gewerkt rond nauwkeurig, volledig, coherent en creatief vertalen. Een goede taalvaardigheid, uitgebreide woordenschat en creatieve geest zijn dus essentieel.