Stage Filmstudies en Visuele Cultuur

Studiegidsnr:2100FSWSFI
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de stage is enkel mogelijk indien er gelijktijdig geen inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Malliet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student doorloopt van A tot Z het traject dat nodig is om een eerste werkervaring tot een goed einde te brengen. Dit houdt de volgende stappen in:

 • Voorbereiding: zelfreflectie, afbakenen van een sector en vaststellen van professionele ambities, zoeken naar relevante organisaties waar men stage kan lopen. Studenten worden in dit proces geholpen/gestuurd door middel van een reeks inleidende hoor/werkcolleges, waarbij het leertraject wordt besproken, het stage reglement, en de databank die we ter beschikking stellen.
 • Het leggen van eerste contacten en het sollicitatiegesprek. Studenten dienen zelfstandig de gekozen stageplaatsen te contacteren, een sollicitatiegesprek tot een goed einde te brengen, en de stagecontracten in orde te brengen. Ter ondersteuning van de sollicitatie wordt een inleidende sessie georganiseerd met praktische tips voor het opstellen van een CV en gedrag tijdens een sollicitatiegesprek.
 • De eigenlijke werkervaring. Deze behelst doorgaans een inlooptijd, waarin men de gang van zaken en praktijken op de werkvloer leert kennen, gevolgd door een periode waarin de student daadwerkelijk 'rendeert'. Een stage duurt, overeenkomstig met het aantal studiepunten 6 weken, waarbij de student gedurende 4 dagen per week ter beschikking staat van de stageplaats.
 • Documentatie van, en reflectie over de uitgevoerde taken in een stageportfolio. De student voorziet het uiteindelijke portfolio van:
  • 1. Een uitgebreide beschrijving van de gevoerde opdrachten (gedocumenteerd d.m.v. bewijsstukken) en de relevantie hiervan binnen de sector;
  • 2. Een evaluatie van de stageplaats in termen van relevantie, kwaliteit begeleiding, professionele kwaliteit, algehele werksfeer.
  • 3. Een persoonlijke reflectie, met een klemtoon op de documentatie van de competenties die werden ontwikkeld.
  • 4. Een theoretische reflectie, waarin een eigen selectie van theorieën uit het mastertraject wordt gebruikt om de werking van de stageplaats te beschrijven.