II-Masterproef Bouwkunde met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2100FTIMBK
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel- of voorbereidingsprogramma
Contacturen:12
Studiepunten:21
Studiebelasting:588
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Amaryllis Audenaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De interne en/of externe promotor kan vragen om de masterproef volledig in de voertaal van het bedrijf/organisatie/onderzoeksgroep uit te voeren indien dit nodig is voor de goede werking. Dit dient bekend te zijn voor de aanvang van de masterproef.

De student onderzoekt een geavanceerd technisch-wetenschappelijk probleem, waarbij volgende items aan bod komen: organisatie en voorbereiding masterproef, literatuurstudie en praktische uitvoering.
Hij/zij heeft de mogelijkheid om de masterproef in een bedrijf of in een onderzoeksgroep aan de universiteit uit te voeren.                               De opdracht van de masterproef kan variëren van een literatuurstudie, een onderzoek, de realisatie van een ontwerp, de simulatie en optimalisatie binnen een bouwkundig georiënteerde vraagstelling.
De student maakt een portfolio die volgende elementen bevat:
- gegevens die aantonen dat hij/zij over voldoende aanpak beschikt om tot een technische realisatie te komen met de nadruk op de onderzoeksvaardigheden en de planning van het onderzoek
- gegevens/verslagen die aantonen dat hij/zij het proces goed doorlopen heeft met vooral aandacht voor de technische realisatie en het teamwork
De student schrijft een Engelstalige paper die voldoet aan wetenschappelijke normen qua inhoud en vorm, met o.a. volgende elementen: probleemstelling, onderzoeksmethoden, gegevensverzameling en –verwerking, resultaten, conclusies en referenties.
De student presenteert zijn/haar resultaten mondeling aan een deskundige jury en is in staat om vragen hierover te beantwoorden.