Journalistiek en crossmedialiteit

Studiegidsnr:2100PSWJCR
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steve Paulussen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel besteedt aandacht aan de veranderingen in de organisatie en werking van de nieuwssector ten gevolge van recente technologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Aan de hand van theoretische concepten en modellen, recente studies en concrete cases uit de journalistieke praktijk wordt kritisch gereflecteerd over de toekomst van de journalistiek in een digitale, crossmediale mediaomgeving.

Na een introductie over de huidige toestand van de (westerse) journalistiek wordt dieper ingegaan op vijf fundamentele veranderingen waaraan de journalistiek onderhevig is:
(1) de druk op de verdienmodellen van nieuwsmedia;
(2) de toegang tot en werkvoorwaarden in de mediasector;
(3) ondernemerschap in de journalistiek en de opkomst van nieuwe journalistieke initiatieven buiten de mainstream-media;
(4) de impact van sociale media en algoritmes op nieuws en journalistiek;
(5) de veranderende relatie tussen journalisten en hun publiek.