Mediabeleid

Studiegidsnr:2100PSWNIM
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne-Sofie Vanhaeght

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Mediabeleid gaat over de middelen en de instrumenten die overheden inzetten om geschreven, audiovisuele en digitale media in een gewenste richting te sturen om op die manier bepaalde maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Het gaat met andere woorden over de interactie tussen overheden, mediaorganisaties en de bredere samenleving.

Na een algemene oriëntatie over wat het mediabeleid juist inhoudt, en de normatieve kaders die het schrijven van de spelregels voor het medialandschap hebben beïnvloed, wordt vanuit vier grote invalshoeken het nationaal en internationaal mediabeleid onder de loep genomen: technologie, politiek, economie en cultuur. Het wat, het waarom en het waartoe van de overheidszorg wordt geconcretiseerd door zowel de Vlaamse situatie als de internationale kant van de zaak onder de loep te nemen. Bijzondere aandacht is er steeds over hoe bepaalde belangen mediabeleid vormgeven, en hoe mediabeleid de machtsverhoudingen in het medialandschap verandert. Ook het debat over de rol van de openbare omroep in een veranderend medialandschap is een rode draad doorheen de cursus.

De lessen zelf hebben telkens drie doelen. Tijdens het hoorcollege of de gastles worden de algemene concepten en processen uitgelegd die de wisselwerking tussen het mediabeleid en technologische, politieke, economische en culturele evoluties vormgeven. Daarna bespreken we samen de interessantste wetenschappelijke bevindingen over deze verschillende invalshoeken. Ten derde, leggen we ook regelmatig de link tussen de academische theorie en de dagelijkse mediabeleidspraktijk door middel van klasdebatten over een aantal actuele cases. In deze praktijkoefeningen neem je een onderbouwd standpunt in over enkele mediabeleidsvraagstukken zoals:

  • Hoe krijgen we grip op de lucratieve, monopolies van grote, internationale communicatiebedrijven zoals Facebook, Google, Apple, Microsoft en Youtube?
  • Wat moet de EU doen tegen lidstaten zoals Hongarije waar de persvrijheid onder druk komt te staan? 
  • Hoe moeten een democratische samenleving omgaan met “fake news”?
  • Hoe kunnen we een gelijk speelveld creëren tussen nieuwe, digitale, onafhankelijke media, en de titels van bestaande, grote mediabedrijven?
  • Kan een ‘Vlaamse Netflix’ de markt voor Vlaamse fictie verzekeren?
  • Wat is de rol van de openbare omroep en hoe moet deze gefinancierd worden?