Overheids- en social profitcommunicatie

Studiegidsnr:2100PSWOSP
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wannes Heirman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


 
In dit opleidsingsonderdeel maken studenten kennis met de theorie en praktijk van de overheidscommunicatie en social-profitcommunicatie.
 
Eerst wordt aandacht besteed aan de omschrijving, context en ontwikkeling van overheids- en social-profitcommunicatie. Volgende aspecten komen onder andere aan bod: wat is overheidscommunicatie? hoe is overheidscommunicatie over de tijd geëvolueerd? op welke manier is de overheidscommunicatie gereguleerd? welke vormen van overheidscommunicatie en social-profitcommunicatie bestaan er?
 
Daarna wordt dieper ingegaan op specifieke vormen van communicatie, onder meer: corporate communicatie, voorlichting, crisiscommunicatie, e-government, place marketing /citymarketing.
 
Ten slotte wordt de organisatie en praktijk van overheids- en social-profitcommunicatie belicht. Hierbij wordt ook ingegaan op de specifieke karakteristieken van social-profit-organisaties (buiten de overheid) en de gevolgen daarvan voor de communicatie-activiteiten van deze organisaties.