Stage

Studiegidsnr:2100PSWSSE
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De stage kan pas opgenomen worden in het studieprogramma indien de student in zijn diplomajaar van de master zit.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ive Marx
Dries Lens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een internship/stage bestaat uit een periode waarin een master-student onder begeleiding projectwerk doet in een bedrijf of een non-profit/social-profit organisatie. De omvang van een internship is minimaal 160 uur; dit komt overeen met 4 weken op full-time basis, eventueel te spreiden over de zomerperiode en één of meer dagen per week tijdens het academiejaar. Elke student wordt gestuurd door twee begeleiders, één van de opleiding en één uit het bedrijf of de organisatie.

Studenten analyseren een sociaal-economisch vraagstuk in het bedrijf of de organisatie, en formuleren één of meer oplossingen voor dit probleem.

Het internship wordt afgerond met een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie, gevolgd door een verdediging in het bijzijn van beide begeleiders.