Grondige studie BTW

Studiegidsnr:2100RECBTW
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luk Vandenberghe
Bart Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het theoretische gedeelte wordt door de prof ingegaan op het toepassingsgebied, het begrip belastingplichtige, de belastbare handelingen, lokalisatie van de belastbare handelingen, belastbaar feit en verschuldigdheid van de belasting, maatstaf van heffing, tarieven, vrijstellingen, recht op aftrek en teruggaaf, voldoeningsplicht. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de toetsing van de nationale wetgeving aan de Europese wetgeving en rechtspraak en aan de invloed en toepassing van de algemene btw-beginselen. Ook wordt aandacht besteed aan de problemen en uitdagingen die de economische ontwikkelingen op btw-vlak meebrengen (bv. invloed van technologische ontwikkelingen, bestrijding van btw-fraude).
In het praktische gedeelte krijgen de studenten de gelegenheid zelf de materie in te oefenen via concrete oefeningen en probleemstellingen.