Grondige studie Financieel recht

Studiegidsnr:2100RECFIN
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2016-2017
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Herman Braeckmans
Robby Houben
Koen Reniers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze Grondige Studie bestaat uit:

1. Opgave van casussen aan studenten, het oplossen van deze casussen in schriftelijke rapporten en de bespreking hiervan in een interactief feedbackcollege. Sommige casussen worden geredigeerd in overleg met een internationaal advocatenkantoor en juridische afdeling van een bank.

2. Interactief debat over diverse onderwerpen aan de hand van een uitgebreide syllabus (reader) met rechtspraak en rechtsleer waarbij de studenten de rechtspraak en rechtsleer voordien lezen en bestuderen en in een discussiecollege met de docent bespreken. De syllabus omvat meerdere onderwerpen zoals o.m. uitgifte van euro-obligaties en verantwoordelijkheid lead manager, bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen, bankiersaansprakelijkheid, bankcontracten, patronaatsverklaringen, factoring, leasing, effectisering, credit/default swaps, herstelmaatregelen t.a.v. financiële instellingen, bankkluis, discretieplicht van de bank, bankgarantie op eerste verzoek, documentair krediet, schuldvergelijking, misbruik van voorwetenschap, informatieplicht van bestuurders, prudentieel toezicht, MIFID- regelen, achtergestelde lening, Wet Consumentenkrediet, betaal- en kredietfraude. Deze opsomming is indicatief en kan wisselen per jaar.

3. Ex cathedra onderwijs (een of twee), ter introductie van bepaalde behandelde thema’s.