Grondige studie Internationaal Fiscaal recht

Studiegidsnr:2100RECIFR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick Cauwenbergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een inleidende uiteenzetting worden het OESO-modelverdrag en de invloed van het actieplan ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) besproken. Deze zullen later als input dienen voor een reeks casussen en interactieve, juridische debatten.