Grondige studie Internationaal Privaatrecht

Studiegidsnr:2100RECIPR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Thalia Kruger

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de Grondige Studie International Privaatrecht komen de verschillende aspecten aan bod. We behandelen de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en uitvoering van gerechtelijke uitspraken, in de verschillende domeinen van het privaatrecht (personenrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, goederenrecht, contractenrecht, onrechtmatige daad, insolventie).

Doorheen is het rode draad "proces vs resultaat". De vraag die studenten moeten onderzoeken in hun individuele papers is of de IPR tot een wenselijke resultaat leidt, dan wel of het proces van het IPR behoorlijk  is.