Grondige studie Vennootschapsbelasting

Studiegidsnr:2100RECVBL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters
Linda Brosens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze grondige studie wordt een volledig overzicht gegeven van de vennootschapsbelasting.

Inleiding
Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting
Hoofdstuk 2. De grondslag van de vennootschapsbelasting: o.m. het winstbegrip; de brutowinst; de nettowinst; overige vrijstellingen en extracomptabele aftrekken; bijzonderheden: verkrijging eigen aandelen; de gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen
Hoofdstuk 3. De berekening en verrekeningen
Hoofdstuk 4. Ontbinding en herstructureringsverrichtingen
Hoofdstuk 5. Bijzondere fiscale stelsels (o.m.  beleggingsvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen).