I-Betonbouwkunde

Studiegidsnr:2101FTIBBK
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Craeye
Frie Van Haerenborgh
Geert Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Onderdeel 1: Voorgespannen beton
* Principe en opvatting van voorgespannen beton.
* Materiaal en ontwerpgegevens.
* Elastisch ontwerp van op buiging belaste doorsneden.
* Hyperstatische liggers: een bijzonder probleem
* Bepaling van het kabelbeloop en krachtwerking van de voorspanning op het beton.
* Controleberekening in uiterste grenstoestand van buiging.
* Nazicht aan dwarskracht (algemeenheden).
* Overzicht technologie van de voornaamste voorspansystemen met nagerekt staal. 


Onderdeel 2:Platen in gewapend beton
* Inleiding : vloerconceptie van dragende vloeren; onderscheid berekening platen (1-2 richtingen dragend) – liggers; predimensionering van platen.
* Basisberekening voor rechthoekige platen: methode van de dubbele buiging, benaderingsmethode van Marcus.
* Doorgaande platen op een balkenrooster.
* Vlakke plaatvloeren en paddestoelvloeren (pons)


Onderdeel 3: Werkcollege Betonbouw
* Spanningsberekening en spanningscontrole bij voorgespannen isostatische liggers, onderworpen aan enkelvoudige buiging.
* Ontwerp en nazichtberekening van isostatisch voorgespannen betonliggers onderworpen aan enkelvoudige buiging.
* Momentenberekening en bepaling van de reacties van een enkelvoudige rechthoekige plaat in gewapend beton.
* Momentenberekening en bepaling van de reacties van een doorgaande plaat op een orthogonaal balkenrooster.


Onderdeel 4: Computergesteund betonrekenen
* Gebruik en toepassing van software voor berekening van betonconstructies: Buildsoft (Diamonds, Concrete,...)

Er wordt eveneens een excursie georganiseerd (halve dag) op werf met interessante betonstructuuur, case met betonschade of een bezoek aan Concrete Day (de Belgische Betondag).

Een introductie in conditiebepaling en restlevensduurinschatting van bestaande betonconstructies wordt voorzien tijdens de hoorcolleges.