Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Grondige studie BTW

Studiegidsnr:2101RECBTW
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luk Vandenberghe
Bart Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het theoretische gedeelte wordt door de prof ingegaan op het toepassingsgebied, het begrip belastingplichtige, de belastbare handelingen, lokalisatie van de belastbare handelingen, belastbaar feit en verschuldigdheid van de belasting, maatstaf van heffing, tarieven, vrijstellingen, recht op aftrek en teruggaaf, voldoeningsplicht. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de toetsing van de nationale wetgeving aan de Europese wetgeving en rechtspraak en aan de invloed en toepassing van de algemene btw-beginselen. 
In het praktische gedeelte krijgen de studenten de gelegenheid zelf de materie in te oefenen via concrete oefeningen en probleemstellingen.