Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Advanced Course on International Tax Law

Course Code :2101RECITL
Study domain:Law
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:45
Credits:9
Study load (hours):252
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Anne Van de Vijver
- NNB

3. Course contents *

- Fundamental principles of international tax law and tax treaties

- Aggressive tax planning, BEPS, beneficial ownership

- Permanent establishment, transfer pricing

- Cross-border employment, directors

- Digital economy