Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Grondige studie vennootschapsbelasting m.i.v. herstructureringen.

Studiegidsnr:2101RECVBL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters
Linda Brosens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze grondige studie wordt een volledig overzicht gegeven van de vennootschapsbelasting.

Inleiding
Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting
Hoofdstuk 2. De grondslag van de vennootschapsbelasting: o.m. het winstbegrip; de brutowinst; de nettowinst; overige vrijstellingen en extracomptabele aftrekken; bijzonderheden: verkrijging eigen aandelen; de gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen
Hoofdstuk 3. De berekening en verrekeningen
Hoofdstuk 4. Ontbinding en herstructureringsverrichtingen
Hoofdstuk 5. Bijzondere fiscale stelsels (o.m.  beleggingsvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen).