Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Auditing

Studiegidsnr:2101TEWACC
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Hardies

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na het volgen van het opleidingsonderdeel “Auditing” heb je een totaalbeeld over de opdrachten van de (externe) auditor. Daarbij heb je zowel een inzicht in de opdrachten, de werkwijzen en de rapportering als het normkader en de internationale context waarbinnen de auditopdrachten zich afspelen.

In het eerste deel van de cursus staan we stil bij de rol en de functie van de externe audit. We besteden daarbij ruime aandacht aan het normatieve, institutionele, juridische en economische kader waarbinnen de externe audit zich afspeelt.

In het tweede deel van de cursus gaan we in detail in op de verschillende fasen van het controleproces. De focus ligt daarbij op het verwerven van inzicht in de principes, procedures en methoden van dat controleproces en de toepassing daarvan. Middels een uitgebreide opdracht zal je deze principes, procedures en methoden ook zelf leren toepassen.