Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

International consulting bootcamp GOA

Studiegidsnr:2101TEWKOO
Vakgebied:Managementwetenschappen
Locatie:Niet aan UA te volgen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Koen Vandenbempt
Alain Guiette

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er worden zes gemengde werkgroepjes van telkens 4 personen (2 GIM en 2 TEW/HI studenten) gevormd die elk een concreet bedrijfseconomisch probleem bestuderen waarmee ondernemingen in Goa geconfronteerd worden. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op alle functionele deelgebieden van de bedrijfskunde; de bedrijven zullen zich o.a. situeren in de toeristische sector, de farmaceutische nijverheid en de telecommunicatie. Er is begeleiding van zowel GIM professoren als de begeleidende professor. De inhoudelijke voorbereiding gebeurt in de loop van de maand juli. De gezamenlijke seminarie-activiteit in Goa zelf neemt twee weken in beslag in de loop van de maand augustus. Ze omvat ook intensieve interactie ter plaatse met verantwoordelijken van de respectievelijke ondernemingen. Er wordt een beknopt rapport opgesteld en gepresenteerd. Dat rapport wordt gezamenlijk besproken en geëvalueerd.