Masterproef

Studiegidsnr:2101TEWMMW
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rudy Martens
Katrien De Langhe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Meer informatie over de masterproef kun je vinden in Blackboard > Faculteit BE > Masterproef