Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Strategy implementation and control

Course Code :2101TEWSEO
Study domain:Management science
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Toni Sfirtsis

3. Course contents *

This course introduces students to some of the most pertinent aspects of strategy implementation and control. Topics include:

 • The link between strategy and its implementation and control
 • The characteristics of a strategy-driven organisation
 • Fundamentals of a successful strategy and organisational change
 • Implementation advantages and disadvantages of organisation structures
 • The use of information for corporate performance measurement and strategic control
 • Balanced scorecards and strategy maps
 • The evaluation of strategic performance (high performance organisations)
 • The three wheels of profit and cash
 • Identification and management of risks
 • Levers for strategy implementation and control
 • Managing strategic change