Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Studiegidsnr:2101TEWSEW
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:80
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Bea Cantillon
Stijn Oosterlynck
Koen Decancq

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Clusters Master SEW:
 
In de masteropleiding bouwen we voort op het interdisciplinaire karakter van de opleiding SEW. Naast enkele vakken die de kennis van sociologische en economische onderzoeksmethoden nog verdiepen, ligt de nadruk vooral op het thema-gericht onderwijs. Van elk gekozen thema bestudeer je zowel de economische als de sociologische benadering samen met studenten uit de respectieve masteropleiding.  Naast deze twee onderdelen van 4 studiepunten, omvat een thematische cluster ten derde een onderzoeksopdracht waarin je de synthese maakt van de twee perspectieven (ook 4 studiepunten, zie hieronder).
Elke cluster bestaat uit drie onderdelen met een gelijk gewicht van 4 studiepunten:

  1. Inequality and social exclusion: state of the art (B. Cantillon, S. Oosterlynck)
  2. Economic analysis of inequality (K. Decancq)
  3. Synthese onderzoeksopdracht


Synthese onderzoeksopdracht:
 
De gezamenlijke praktijkopdracht wordt gecoacht door de docenten die bij de thematische cluster betrokken zijn. Het is een opdracht waarin de studenten specifiek sociologische en economische teksten zelf verwerken tot een schriftelijk werkstuk en in een mondelinge voorstelling (voor de medestudenten en de betrokken docenten) met elkaar confronteren.
 

Examenvorm clusters Master SEW:
 
Het examen van de theoretische gedeelten van de thematische cluster omvat een gezamenlijk mondeling examen waar van de studenten verwacht wordt dat ze hun kennis vanuit de twee perspectieven samen leggen. Er vindt dus maar één examen plaats, waarna de docenten overgaan tot één gezamenlijke beoordeling voor de hele cluster (inclusief de onderzoeksopdracht).