Logistiek en expeditie

Studiegidsnr:2101TEWTEL
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roel Gevaers
Katrien De Langhe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de logistiek zowel op bedrijfs- als macro-economisch niveau. Op bedrijfseconomisch niveau wordt de logistiek bekeken vanuit een integrale ketenbenadering (Supply Chain Management). Hierbij worden diverse onderwerpen zoals fysieke distributie, voorraadbeheer, voorspelling en opslag- en handlingssystemen beschouwd. De stap naar het macro-economisch niveau wordt gezet door de keuze van de vestigingsplaats van bedrijven te analyseren. Hierbij komen de belangrijke trends aan bod die zich manifesteren in de geglobaliseerde logistiek en expeditiewereld. Ook de onderscheidende rol van Vlaanderen als een logistieke topregio in Europa is in dit opzicht belangrijk. Innovatieve logistieke concepten, inzonderheid deze in verband met uitbesteding, partnerships en toegevoegde waarde logistiek worden uitgebreid behandeld.