I-Geotechnische stabiliteit

Studiegidsnr:2102FTIGTS
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Blom
Mohammadtaher Ghalandari

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De hoorcolleges verduidelijken de theorie van het geotechnisch stabiliteitsontwerp. Verschillende geotechnische constructies komen aan bod: grondkerende muren en kademuren, damwanden, taluds en palengroepen. Als laatste wordt de berekening van liggers op een elastische bedding besproken. Er wordt berekend volgens de deterministische methode en eurocode 7.

Tijdens de oefeningensessies wordt de theorie omgezet in praktijkoefeningen:  
1. Gronddrukken op keerconstructies: actieve, passieve en neutrale gronddrukken 
2. Stabiliteit van grondkerende muren en kademuren; methode van de Eurocode 7 
3. Stabiliteit van damwanden 
4. Stabiliteit van palengroepen: gebruikstoestand en bezwijktoestand 
5. Stabiliteit van taluds