Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Socio-economische analyse van de zorgsector

Studiegidsnr:2102TEWSEW
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:80
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Diana De Graeve
Edwin Wouters
Nina Van Eekert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Clusters Master SEW:
 
In de masteropleiding bouwen we voort op het interdisciplinaire karakter van de opleiding SEW. Naast enkele vakken die de kennis van sociologische en economische onderzoeksmethoden nog verdiepen, ligt de nadruk vooral op het thema-gericht onderwijs. Van elk gekozen thema bestudeer je zowel de economische als de sociologische benadering samen met studenten uit de respectieve masteropleiding.  Naast deze twee onderdelen van 4 studiepunten, omvat een thematische cluster ter derde een onderzoeksopdracht waarin je de synthese maakt van de twee perspectieven (ook 4 studiepunten, zie hieronder).
Elke cluster bestaat uit drie onderdelen met een gelijk gewicht van 4 studiepunten; voor de cluster socio-economische analyse van de zorgsector betreft het:
1. Sociologie van gezondheid en welzijn (state-of-the-art)(N. Van Eekert en E. Wouters).  Voor informatie i.v.m. dit onderdeel kan je terecht op de studiewijzer van dit opleidingsonderdeel:
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/sociologie-studeren/master/studieprogramma/

Enkele topics vallen weg zodat het sociologische onderdeel een gewicht van 4 studiepunten krijgt

2. Health Economics  (D. De Graeve). Voor informatie i.v.m. dit onderdeel kan je terecht op de studiewijzer van dit opleidingsonderdeel:  https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-tew-economisch-beleid/studieprogramma

 De studenten krijgen een extra topic (behavioral health economics) aangereikt zodat het economische onderdeel ook een gewicht van 4 studiepunten krijgt.


3. Synthese onderzoeksopdracht 

De gezamenlijke praktijkopdracht wordt gecoacht door de docenten die bij de thematische cluster betrokken zijn. Het is een opdracht waarin de studenten specifiek sociologische en economische teksten zelf verwerken  met elkaar confronteren in een mondelinge voorstelling (groepsopdracht, voor de medestudenten en de betrokken docenten) en in een schriftelijk werkstuk ( verdedigd in de examen-zittijd). De opdracht wordt opgestart in de loop van het eerste semester.  De opdracht wordt tijdens het tweede semester afgewerkt.
 
Examenvorm clusters Master SEW:
 
Het examen van de theoretische gedeelten van de thematische cluster zal samen met de andere studenten afgelegd worden in januari (sociologie en het beleid van Zorg en welzijn, Health Economics).  Daarnaast vindt een beoordeling van de individuele synthese-opdracht plaats in juni.