Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ethisch en duurzaam ondernemen

Studiegidsnr:2102TEWVPK
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Van Liedekerke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze inleiding tot de bedrijfsethiek en MVO vertrekt vanuit het stakeholdersmodel. Hierbij staat de interactie tussen bedrijf en stakeholders en de normatieve vraag naar de verantwoordelijkheid van beiden centraal.
Belangrijke stakeholders zijn:

  • De aandeelhouders
  • De consument
  • Leveranciers
  • De concurrent
  • Werknemers
  • Milieu
  • Maatschappij in brede zin

Telkens wordt daarbij vertrokken van gevalstudies die de interactie tussen bedrijf en stakeholders illusteren en aanleiding zijn tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving.