I-Bruggen- en tunnelbouw

Studiegidsnr:2103FTIBTB
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Blom

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OLOD bestaat uit twee delen: Bruggen en tunnels
Er wordt gestart met de conceptuele vormgeving en krachtenwerking van een brug om daarna de verschillende brugtypes te bespreken met de structuur van de onderbouw (landhoofden, vleugelmuren, pijler en oplegtoestellen) en de bovenbouw (plaat, balkroosters, kokers, gewelf, boog, tui), hun respectieve materialen (beton, staal) en werking (beweegbare bruggen).
Verschillende uitvoeringsprincipes van bruggen krijgen bijzondere aandacht voor beton: ter plaatse gestort, prefab, steigerloze uitbouw en de schuifmethode. 
In het tweede deel van de cursus worden de voornaamste (recente) tunnelmethodes besproken: uitvoering, dimensionering en veiligheidsvoorzieningen. 
Tijdens de cursus worden gastcolleges voorzien en een presentatie van de groepsopdrachten.