I-Wegbouwkunde: dimensionering en materiaalaspecten

Studiegidsnr:2103FTIWBK
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Van den bergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de cursus wordt de methodiek van een wegtracéontwerp besproken , waarbij rekening wordt gehouden met remafstanden, bochten en hellingen. De geometrie van kruispunten en rondepunten, vergevingsgezinde elementen sluiten dit deel af.  
In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de verschillende materialen die gebruikt worden in de wegenbouw en voornamelijk de verharding. Duurzaamheid, geluid en veiligheid zijn de drie belangrijkste factoren waarmee rekening zal gehouden worden. In dit opleidingsonderdeel wordt aldus "de weg" als maatschappelijk en economische factor beschouwd, waarbij de ingenieur de verantwoordelijkheid neemt in de verschillende bouwkundige aspecten vanaf ontwerp tot renovatie.  Innovaties worden uitgebreid besproken, gaande van structuren (gebruik van geogrids, asfaltzonnecollectoren) tot materialen (polymeerbitumen als oplossing voor spoorvorming bij hoogbelaste wegen).
De student zal in groep een concrete casus uitwerken en rapporteren.