Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

ICT assurance en audit

Studiegidsnr:2103TEWREV
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick d'Haens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ICT-audit wint elk jaar aan belang. Geen enkele organisatie kan nog zonder de toepassing van een of meer vormen van ICT: klassieke informatiesystemen, zakelijk gebruik van het internet (e-commerce) en elektronisch samenwerken en uitwisselen van informatie.  Logisch gevolg zijn nieuwe vormen van misbruiken en fraude. Deze evolutie impliceert dan ook een andere aanpak van de audit. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende ICT-aspecten waarmee een auditor moet rekening houden bij het uitvoeren van de audit in een sterk geïnformatiseerde omgeving. De vereisten voor het uitvoeren van een doeltreffende ICT-audit komen aan bod, zowel voor interne als voor externe controle. Dit gebeurt met voorbeelden uit de praktijk en gevalstudies.

Zowel interne als externe partijen willen zeker zijn dat de gebruikte technologie goed en betrouwbaar werkt.  De wet- en regelgeving is de laatste jaren veel strenger voor de kwaliteit van de ICT  (bv. Sarbanes-Oxley, certificering).  Hierdoor wordt ICT-assurance een noodzaak. Ook dit aspect van de taak van de ICT-auditor wordt ruimschoots belicht in de cursus.

Tenslotte besteden wij aandacht aan de mogelijkheden voor het toepassen van de informatietechnologie bij het uitvoeren van een ICT-audit.