Organisatie en strategie: bijzondere vraagstukken

Studiegidsnr:2103TEWSEO
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO of dit in het studieprogramma op te nemen:

- 'Strategisch management'
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Matthyssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus Organisatie & Strategie: Bijzondere vraagstukken staat het thema ‘Business model transformatie en waarde-innovatie’ centraal.

Het vak poogt inzicht te verschaffen in thema’s zoals digitalisering en servitizatie, types business modellen, waarde-innovatie strategie en transformatieprocessen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan knelpunten bij (waarde-)innovatie en modellen ter stimulering van transformatie in bedrijven en hun netwerken.