Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Organisatie en strategie: bijzondere vraagstukken

Studiegidsnr:2103TEWSEO
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO of dit in het studieprogramma op te nemen:

- 'Strategisch management'
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Matthyssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus Organisatie & Strategie: Bijzondere vraagstukken staat het thema ‘Business model transformatie en waarde-innovatie’ centraal.

Het vak poogt inzicht te verschaffen in thema’s zoals digitalisering en servitizatie, types business modellen, waarde-innovatie strategie en transformatieprocessen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan knelpunten bij (waarde-)innovatie en modellen ter stimulering van transformatie in bedrijven en hun netwerken.