Transportmodellen

Studiegidsnr:2103TEWTEL
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hilde Meersman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit drie delen: een aantal hoorcolleges; een aantal discussiecolleges rond specifieke papers; een aantal gastcolleges.

1. Inleiding: Principes van modellering, Link naar data (b.v. stated preference, panel data,…), Geen Operations Research cursus!

2. Geaggregeerde vraagmodellen/4-stappen methode: Generatie;Distributie;Keuze vervoerswijze;Verkeersconversie;Assignment.

3. Schatten van impacts en keuzemodellen: Regressie-analyse & relatie tussen economische activiteit en transport; Discrete keuzemodellen; Toepassingen: kans op uitvlaggen van schepen; havenkeuze; impact privatisering spoorvervoer in UK

4. Productie- en kostenfuncties, efficiëntie en productiviteit: Schatten van kosten- en productiefuncties, schaalvoordelen, productiviteit en efficiëntie; DEA-benadering; Stochastic-frontier-benadering; Toepassingen: luchtvaartsector, spoorvervoer

5. Modellen voor prijszetting in de transportsector: Basic models; Ramsey Pricing; Two-part tariff pricing; Yield management.

6. Voorspellen: overzicht verschillende voorspellingsmodellen; Toepassing PLANET van Federaal Planbureau.

Discussiecolleges gebeuren op basis van teksten en hebben tot doel de modellen te begrijpen en kritisch te leren zijn bij het gebruik van modellen.

In de gastcolleges laten specialisten zien hoe zij modellen gebruiken voor hun beleid of hun onderzoek in transport.