Toegepaste welvaartseconomie

Studiegidsnr:2104TEWECB
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno De Borger

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Inleidende begrippen (Pareto principe, doelmatigheid en rechtvaardigheid, sociale welvaart, optimale welvaart en welvaartshervorming , etc.).

2. Evaluatie van welvaartsveranderingen op individueel niveau (surplus analyse, equivalente en compenserende variaties, omgaan met interdependente voorkeuren, etc.).

3. Aggregeren van individuele welvaartsveranderingen: sociale welvaartsfuncties, niet-welvaartsgebonden aggregatie, multidimensionale welvaart.

4. Enkele inzichten uit de gedragseconomie: referentie-afhankelijke voorkeuren en verlies-aversie, framing , etc.

5. De relevantie van algemeen evenwichtsanalyse voor programma evaluatie

6. Onzekerheid en principaal-agent problemen

7. Indirecte belastinghervormingen

8. Enkele specifieke toepassingen van directe belastingen

9. Kosten-batenanalyse als toegepaste welvaartshervorming: beginselen van kosten-batenanalyse (schaduwprijzen, discontovoeten, de behandeling van bredere economische baten, etc.)

10. Toepassingen van kosten-batenanalyse