Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Financial risk management

Course Code :2104TEWFIN
Study domain:Finance
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:45
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Marc De Ceuster

3. Course contents *

This course introduces students to derivatives pricing and the use of derivatives in financial risk management.

We will discuss

  • forwards
  • futures
  • swaps
  • options

For each product we will discuss how the product is being priced and how it can be used to hedge.