Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Seminarie contracten en intellectuele eigendom

Studiegidsnr:2104TEWIVM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Hendrik Vanhees

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus wordt aandacht besteed aan de wijzen waarop creaties van de geest beschermd kunnen worden. Aan bod komen o.a. dan ook: het auteursrecht, de juridische bescherming van software, databanken en topografieën van halfgeleiders, het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, de bescherming van know how. Ingegaan wordt tevens op de wijzen waarop creaties van de geest geëxploiteerd kunnen worden. Ook de relatie werkgever-werknemer/opdrachtgever-uitvoerder van een opdracht komt aan bod, en meer specifiek de vraag naar het lot van creaties van de geest die in opdracht of in uitvoering van een arbeidsovereenkomst worden tot stand gebracht.