Arbeid en beleid

Studiegidsnr:2104TEWSEW
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:80
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Erik Henderickx
Ive Marx
Nick Deschacht
Sunčica Vujić

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten volgen de state-of-the-art cursus in de arbeidssociologie en -beleid binnen het departement sociologie (FSW) en de cursus arbeidseconomie in TEW (telkens voor 4 studiepunten). De derde component van de cursus bestaat uit een individuele paper waarin zowel economische als sociologische inzichten en methodes worden toegepast op een onderwerp dat zich situeert in de nexus arbeid/welvaart/beleid. Op regelmatige georganiseerde groepsvergaderingen bespreken studenten hun voortgang and leveren ze feedback aan medestudenten. In de laatste vergaderingen presenteren en verdedigen ze de paper.

De focus ligt op o.a. de volgende onderwerpen: 
   - Wat zijn de relevante contingenties voor het arbeidsbestel en de welvaartsstaat? 
   - Wat is de impact van deze contingenties (vb. globalisering, technologie, …) op de arbeidsorganisatie, -markt en -verhoudingen? 
   - Hoe manifesteert het spanningsveld tussen solidariteit (sociale cohesie) en (economische) competitiviteit zich in relatie tot het arbeidsbestel? 
   - Welke relaties bestaan er tussen de arbeidsmarkt, -verhoudingen en -organisatie? En hoe zijn deze empirisch te bestuderen? 
   - Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de productieparadigma’s en wat zijn hiervan de gevolgen? 
   - Is er sprake van divergerende of convergerende arbeids(markt)verhoudingen binnen een Europese context? 
   - Hoe relateert arbeid zich tot welvaart, sociale zekerheid en armoede?

Synthese onderzoeksopdracht:
 
De gezamenlijke praktijkopdracht wordt gecoacht door de docenten die bij de thematische cluster betrokken zijn. Het is een opdracht waarin de studenten sociologische en economische teksten met betrekking tot een actueel thema in de sfeer van arbeid zelf verwerken tot een individueel schriftelijk werkstuk. Dit wordt mondeling voorgesteld (voor de medestudenten en de betrokken docenten) en verdedigd.
 
Examenvorm clusters Master SEW:

De theoretische gedeelten van de thematische cluster worden apart geëxamineerd.
In de syntheseopdracht -die een derde component van de beoordeling vormt- wordt van de studenten verwacht dat ze hun kennis vanuit de twee perspectieven samen brengen. Deze syntheseopdracht gaat door tot in het tweede semester.

Vervolgens gaan de docenten over tot één gezamenlijke beoordeling voor de hele cluster.