Vervoerbeleid

Studiegidsnr:2104TEWTEL
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Chris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

PER VERVOERMODALITEIT (WEG, WATER, SPOOR EN LUCHT)

  • Situering van de sector;
  • Problematiek van de sector;
  • Beleid op verschillende niveaus (nationaal, Europees).

THEMA'S OVERHEEN MODALITEITEN

  • Duurzaamheid;
  • Openbaar vervoer;
  • Grote infrastructuurprojecten.

FOCUS OP

  • Grote lijnen (eerder dan op feitelijkheden);
  • Verbanden (overheen modaliteiten).