Masterseminarie economie

Studiegidsnr:2105TEWECB
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jacques Vanneste

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsondeel heeft twee onderdelen.

1. Bijwonen van research seminars en schrijven van refereerapporten

Elke student stelt een portfolio samen van deelnames gedurende het academiejaar aan research seminars aan de Universiteit Antwerpen of aan andere wetenschappelijke instellingen. Hij/zij schrijft een refereerapport over drie bijgewoonde seminaries naar keuze. Enkel seminars mét paper kunnen gekozen worden om een refereerapport over te schrijven.

2. Onderzoeksproject

Elke student kiest een topic voor eigen kwantitiatief of kwalitatief onderzoek.
Op het einde van het tweede semester wordt het rapport voorgesteld aan medestudenten. Elke student is naast referent van eigen onderzoek ook disputant van het onderzoek van een medestudent.