Milieusociologische en -economische analyse en beleidsevaluatie

Studiegidsnr:2105TEWSEW
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:80
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Ilse Loots
Ann Crabbé
Steven Van Passel
Stijn Oosterlynck
Frederic Vandermoere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Onderwerpen in het sociologische deel (gedoceerd in het Engels):

Part 1: The scientific field: Environmental issues as social problems (prof. Crabbé); The urban question: the social problem as urban problem (prof. Oosterlynck); The sustainability discourse, eco-modernisation and society-wide change  (prof. Vandermoere)

Part 2: Policy formation: Urban and housing policy (prof. Oosterlynck); Environmental policy and the governance of the ‘commons’  (prof. Crabbé); Transition policy and agency  (prof. Vandermoere)

Part 3: Thematic deepening: Urban politics: governance, citizenship and social movements (prof. Oosterlynck); (Environmental) risk perception, dealing with uncertainty and risk governance  (prof. Crabbé); Sustainable cities and the redevelopment of polluted neighbourhoods (prof. Vandermoere)

Concluding part: Thematic integration: ‘The spatial development of the Antwerp city-region’ (prof. Oosterlynck)

 

Onderwerpen in het deel milieueconomie en stedelijke economie:

DPSI@R, duurzame ontwikkeling, waardering milieugoederen, economische instrumenten, kosten-baten analyse, de post-industriële stad en stedelijke ontwikkeling. Economische analysekaders worden aangereikt om de milieudimensie op optimale wijze in het economische denken te integreren. Illustraties worden vooral geput uit het domein van klimaatbeleid. De colleges over stedelijke politieke economie behandelen de volgende thema's: de post-industriële stad: technologisch ondernemerschap, de creatieve klasse en economische clusters; de ‘foundational economy’ en de stedelijke informele economie; de politieke economie van stedelijke ontwikkeling: stedelijk entrepeneurialisme en financialisering.


Synthese onderzoeksopdracht:
De opdracht wordt gecoacht door de docenten die bij de thematische cluster betrokken zijn. Het is een opdracht waarin de studenten specifiek sociologische en economische teksten zelf verwerken tot een schriftelijk werkstuk en in een mondelinge voorstelling (voor de medestudenten en de betrokken docenten) met elkaar confronteren. In overleg tussen docenten en studenten wordt het jaarthema gekozen binnen het ruime veld van milieu-uitdagingen, duurzame ontwikkeling en transitie. Binnen dat cluster werkt elke student één subthema uit in de vorm van een onderzoeksplan.