Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wijsbegeerte

Studiegidsnr:2105TEWVPK
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hendrik Opdebeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Allereerst wordt een systematisch overzicht gegeven van de belangrijkste filosofische denkers en stromingen waarbij expliciet deze die van belang zijn naar economie toe, het sterkst belicht worden. Zo wordt speciale thematische aandacht geschonken aan de evolutie van het Griekse oikonomia begrip tot het actuele economieconcept, het onderscheid tussen positieve en normatieve economie, de wijsgerige oorsprong van het instrumentalisme, het utilitarisme en rationaliteit in economie en de filosofische wortels van de economische globalisering. Waar het kan worden ook linken gelegd met niet-westerse filosofische visies zoals die bij Confucius, de Tao, het Boeddhisme en de Gita. In het bijzonder wordt verder stilgestaan bij wat vooraanstaande auteurs van de moderne en de hedendaagse wijsbegeerte verhelderen omtrent belangrijke economische begrippen als behoefte, schaarste, arbeid, macht, en rechtvaardigheid.