Juridisch kader van de cultuursector

Studiegidsnr:2106TEWMCM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dieter Geernaert
Barbara Delft

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Vrijheid van (artistieke) meningsuiting: rechten en beperkingen
2. Intellectuele eigendom en auteursrecht: auteurs en artiesten en hun creaties en prestaties, omvang van de bescherming en uitzonderingen
3. De auteur/artiest en zijn organisatie: ambtenaar, werknemer, zelfstandige, vennootschap, VZW en stichting
4. Sociaal statuut van de kunstenaar
5. Kunst(enaar) en fiscaliteit
6. Overheidsbescherming van de kunsten en het erfgoed.
7. Private sponsoring, schenkingen en legaten
8. Reclame voeren: juridische aspecten
9. Aandachtspunten bij het sluiten van (commerciële) contracten