Juridisch kader van de cultuursector

Studiegidsnr:2106TEWMCM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tobias Van Royen
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. De culturele en creatieve sector als sociaal laboratorium: arbeidsrecht, sociale zekerheid en specifieke vergoedingswijzen.

2. De organisatie van cultuur en artistieke activiteit: ondernemingsrecht, het wetboek verenigingen en vennootschappen, keuzes en combinatiemogelijkheden in organisatievormen.

3. Geld en cultuur: fiscaliteit en belastingen voor individuele kunstenaars en kunstenorganisaties, juridische aandachtspunten met betrekking tot aanvullende financieringsmethoden.

4. Bescherming van kunst en cultuur: intellectuele eigendom en auteursrechten, contractualisering van onderhandelingen voor interne en externe relaties.

5. Cultuur over de grenzen: visaproblematieken, Europese coördinatie van sociale zekerheid en het detacheren van kunstenaars.