Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Operations and supply chain management

Studiegidsnr:2106TEWPRM
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Trijntje Cornelissens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Interactieve cursus waar aanwezigheid in de les verwacht wordt:

  • SC Planning raamwerk en productieterminologie
  • Basis sales forecasting technieken
  • Typologie van Supply Chains versus product‐ en productiekarakteristieken
  • Configuratie van SC netwerken en ontkoppelpunten
  • Horizontale, verticale SC’s en push‐pull strategieën
  • Voorraadbeheer: risk pooling en herbevoorradingsmethoden
  • Informatiedoorstroming en BullWhip + Beergame
  • SC integratie & Collaboratie technieken
  • SCM casus in groep uit te werken