Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Operations and supply chain management

Studiegidsnr:2106TEWPRM
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Trijntje Cornelissens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Interactieve cursus waar aanwezigheid in de les verwacht wordt:

  • SC Planning raamwerk en productieterminologie
  • Basis sales forecasting technieken
  • Typologie van Supply Chains versus product‐ en productiekarakteristieken
  • Configuratie van SC netwerken en ontkoppelpunten
  • Horizontale, verticale SC’s en push‐pull strategieën
  • Voorraadbeheer: risk pooling en herbevoorradingsmethoden
  • Informatiedoorstroming en BullWhip + Beergame
  • SC integratie & Collaboratie technieken
  • SCM casus in groep uit te werken