Milieu-economie

Studiegidsnr:2107MDOMEC
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Van Passel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Begrippen van een verruimde milieueconomie (plaatsing van de economie in haar natuurlijke omgeving; betekenis van duurzame ontwikkeling; de discussie rond economische groei; de milieuverstoring keten)
Elementen van micro economie (vraag en aanbod; marktevenwicht en verstoringen)
Elementen van publieke economie (rol van de overheid; publieke goederen; externatliteiten; kosten baten benadering)
Basismodel van de milieueconomie (afwegen van bestrijding versus schade kosten; waardering van schade c.q. baten van milieubehoud; Coase theorema; rol van de overheid incl. overzicht kwaliteitsdoelen en risicobenadering)
Instrumenten van milieubeleid (criteria van beoordeling; vergunningen; heffingen; verhandelbare emissie vergunningen (vooral toegepast op EU systeem in het klimaatbeleid); statiegelden, subsidies e.a.; optimale mix)
Evaluatiemethoden voor de beoordeling van projecten onder onzekerheid (beslissen onder onzekerheid inclusief optiewaarde; actualisatie; kosten baten analyse; kosteneffectiviteit; participatieve besluitvorming)