Publieke financiën

Studiegidsnr:2107TEWECB
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jacques Vanneste

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel  bestudeert wetenschappelijk onderzoek in specifieke topics in het domein van de openbare financiën:

  • De (inter)nationale monitoring en coördinatie van de openbare financiën
  • De overheidsbestedingen:  efficiëntiemeting; PPS; rol van public choice
  • Fiscaliteit : internationale competitie en economische integratie
  • De ondergrondse economie
  • Federalisme
  • De openbare financiën van de nieuwe EU-lidstaten
  • Het schuldbeheer