Vastgoed en locatie

Studiegidsnr:2107TEWTEL
Vakgebied:Geografie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Verhetsel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus vastgoed en locatie presenteert de methode en resultaten van ruimtelijk economisch wetenschappelijk onderzoek, bespreekt nieuwe evoluties binnen het vakgebied en besteedt veel aandacht aan de toepassing ervan binnen de vastgoedsector. 
Na een schets van de actuele positie van de ruimtelijke economie, wordt aandacht besteed aan GIS (Geografische Informatie Systemen) en hun bruikbaarheid voor de econoom die met locatie en vastgoeddossiers moet werken.
De lokalisatiefactoren uit de verschillende klassieke theorieën worden verder uitgediept. De industriële locatie en haar ruimtelijke dynamiek wordt in het bijzonder bestudeerd voor de automobiel- en kledijnijverheid. De locatie en locatieverschuivingen in de tertiaire sector worden geconcretiseerd en toegepast via de studie van de detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Aldus komen achtereenvolgens het industriële vastgoed, het logistieke vastgoed (magazijnen), het winkelvastgoed en het kantoorvastgoed aan bod.
Het stadsgeografische gedeelte spitst zich toe op stedelijke concurrentie en netwerken tussen wereldsteden, tevens komt citymarketing/management aan bod. Het bezoek aan de Londense city en de Docklands of aan strategische stadsprojecten van Parijs leert de ruimtelijke dynamiek en problematiek in de verschillende wijken van een wereldstad te interpreteren (concentratie en concurrentie van verschillende vastgoedvormen), bovendien wordt de internationale vastgoedmarkt bestudeerd. 
De regionaal economische verschillen in Europa en het Europese cohesiebeleid ter zake, dat het Vlaamse regionaal beleid en streekmanagement sterk stuurt, ronden de cursus af.

De studenten kunnen kiezen tussen een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding, gesloten boek OF het maken van een paper waarin verschillende topics van de cursus moeten toegepast worden op casussen.