Milieugezondheidskunde

Studiegidsnr:2108MDOMGK
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sylvie Remy
Hans Keune
Olaf Timmermans
Jan Van Meerbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Algemene begrippen ivm milieugezondheidskunde: relatie tussen milieu en gezondheid; definitie van gezondheid/ziekte en milieu.
  • Algemene begrippen ivm toxicologie en epidemiologie.
  • Blootstelling aan risicofactoren vanuit de verschillende compartimenten: bodem, lucht, water, voedsel.
  • Inwerking van chemische, fysische en biologische agentia op het menselijk lichaam met inbegrip van moleculaire mechanismen.
  • Relatie tussen omgevingsfactoren en ziekten zoals kanker, luchtwegenaandoeningen, nierlijden, intoxicaties ...
  • Inschatten gezondheids- en economische impact van blootstelling aan milieufactoren