Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Industriële organisatie

Studiegidsnr:2108TEWECB
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Bouckaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op "markt en strategie", en maakt gebruik van inzichten uit industriële organisatie, concurrentiebeleid en reguleringstheorie.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

Regelgeving van nutsbedrijven zoals in telecommunicatie of elektriciteit;

Concurrentiebeleid met speciale aandacht voor de analyse van fusies, tweezijdige markten, netwerkconcurrentie, prijsdiscriminatie, ...;

Empirische studies en toepassingen voor specifieke landen en industrieën.

De onderwerpen benaderen we economisch, met aandacht voor hoe beleidsmakers markteffecten kunnen inschatten, en wat de implicaties zijn voor consumenten en economische groei in onze digitale maatschappij.