Marketing- en communicatiemanagement

Studiegidsnr:2108TEWMCM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient de volgende OO'en gelijktijdig in het studieprogramma op te nemen:

- 'Algemeen en strategisch management'

- 'Financieel management'

- 'Human resources management'
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ingrid Moons
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit de volgende hoofdstukken
 
1.      Wat is marketing en marketingbeleid?
2.      Marketing in de cultuursector
3.      Consumentengedrag
4.      Strategische marketingplanning
5.      Marktsegmentatie en doelgroepbepaling
6.      Producten, diensten en merken
7.      Prijsbeleid
8.      Distributiebeleid
9.      Hoe werkt communicatie?
10.  Communicatiebeleid