II-Waterbouwkunde

Studiegidsnr:2109FTIWBK
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Plancke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *